Välkommen till partiet som lyssnar!

Folkviljan Orust – Ett lokalt politiskt oberoende och fristående parti till för Orustborna.

Folkviljan lyssnar på dina önskemål.

Hela Orust ska leva!

Vi kan inte ändra regeringen, men kommunpolitiken. Politik över gränserna! Varken vänster eller höger.
I riksdagen röstar du på vilket parti du vill , men på Orust röstar vi på Folkviljan Orust.
Politiken måste stärka sitt engagemang i kommunhuset, och arbeta för Folkets vilja.

Hela Orust ska leva!

Vi kan inte ändra regeringen men kommunpolitiken.
Politik över gränserna! Varken vänster eller höger.
I riksdagen röstar du på vilket parti du vill , 
men på Orust röstar vi på Folkviljan Orust.

Politiken måste stärka sitt engagemang i kommunhuset,
och arbeta för Folkets vilja.

Hela Orust ska leva!

Vi kan inte ändra regeringen
men kommunpolitiken.
Politik över gränserna!
Varken vänster eller höger.
I riksdagen röstar du på vilket
parti du vill, men på Orust
röstar vi på Folkviljan Orust.

Politiken måste stärka sitt
engagemang i kommunhuset,
och arbeta för Folkets vilja.