Vår politik

hands-2847508_1200

Här kan du läsa mer om vår politik uppdelat på kategorierna nedan :

Övriga allmäna punkter :

  • En öppnare och tillgängligare kommun med Orustbon i centrum.
  • Ett rimligare strandskydd med markägaren som utgångspunkt.
  • En kommunorganisation med mer intrapenad i verksamheterna.

  • Att minska oppositionsrådets arbetstid från 80-40% där löneöverskottet fördelas på icke fastarvoderade fritidspolitiker.

  • Mer lokalproducerad mat i verksamheterna.